lördag 2 juni 2018

Weekly Roundup 22, 2018

Alpha mot SIXRX 7,67 %. (mål 3 %)

Eget kapital: 1 417 894 kr
Insatt kapital under veckan: 1 000 kr
Utdelningar under veckan: 3 125 kr
Totalavkastning v.22: 1,38 %
Totalavkastning YTD: 12,82 %
Bästa depå YTD: Domestic 16,25 %

Händelser i portföljen

Nya positioner: XEC, CVE:RVG, STO:GRNG
Ökade positioner: WRK, ETR:TEG
Minskade positioner:
Stängda positioner: STO:HM-B, STO:ERIC-B


Weekly Roundup

Under måndagen firade USA sin Memorial Day och jag fick helt plötsligt några timmar över på måndagskvällen till annat. Den korta veckan var volatil och inledde med osäkerhet kring det politiska läget i Italien och Spanien. Marknaderna spekulerade kring en risk att Italien skulle kunna lämna Eurosamarbetet och att detta skulle få ge stora ekonomiska konsekvenser även globalt. Vi kunde även addera på handelsspänningarna som ökade på grund av att USA planerar att införa stål- och aluminiumtullar för EU, Kanada och Mexiko. Förutom de direkta konsekvenserna av ett upptrappat handelsläge så ser det även ut som att NAFTA-förhandlingarna stannar upp. Under torsdagen sjunk DJIA mer än 250 punkter på grund av osäkerheten kring följderna av stål- och aluminiumtullarna och under fredagen återhämtade sig marknaden efter en stark sysselsättningsrapport som även visade en moderat löneökning. Den amerikanska arbetslösheten rapporterades ligga på 3,8 % vilket är den lägsta nivån sedan april 2000.
Den tioåriga ränta sjönk inledningsvis men återtog mark i slutet av veckan. Den tioåriga räntan (US10Y:U.S.) stannade på 2,902 %. Guldet tappade under veckan och USD/SEK steg 0,61 %.

Jag har inte genomfört några större förändringar i min portfölj under veckan. Jag stängde mina små positioner i Hennes & Mauritz B (STO:HM-B) och Ericsson B (STO:ERIC-B) och jag öppnade en ny liten position i Revival Gold (CVE:RVG) under tisdagen. Bolaget är kanadensiskt och har verksamhet i Idaho & Utah, USA. Projekten heter Beartrack, Arnett Creek och Diamond Mountain. Min återvunna nyfikenhet triggades av att man meddelade en fyndighet inom Beartrack (NI 43-101 Gold Resource). Positionen motsvarar 0,16 % av portföljen. Jag öppnade öven en position i Cimarex Energy (XEC) för att öka min exponering mot den amerikanska oljemarknaden.
Under fredagen öppnade jag en position i Gränges (STO:GRNG) med urval med hjälp av strategin Trendande värde. Positionen motsvarar 0,58 % av portföljen. Inkomna utdelningar användes för att öka i WestRock (WRK) och  TAG Immobilien (ETR:TEG). Ni hittar alltid aktuell portfölj här: http://portfolj.steenberger.com. Portföljen stängde veckan på 1,38 % och markerade ett nytt YTD ATH 12,82 % och Alpha 7,67 % mot SIXRX.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar