lördag 6 oktober 2018

Weekly Roundup 40, 2018


Totalportföljen SBRX vecka 40
Eget kapital
1 531 060 SEK
Avkastning period
0,28%
SIXRX period
-1,63%
Avkastning YTD
25,88%
SIXRX YTD
9,47%


Alfa
18,38%
Beta
0,77
Sharpekvot
1,72
Volatilitet på årsbasis
18,53%


Insatt kapital YTD
87 550 SEK
Utdelningar YTD
25 010 SEK
Valutaeffekt % period
1,51%


Händelser i portföljen - aktier

Nya positioner: AMGN
Ökade positioner: CAMB, MC
Minskade positioner:
Stängda positioner: GZUR, MDB, PANW

Händelser i portföljen - fonder

Ny – Alfred Berg Ryssland
Ökat - Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK

Weekly Roundup

Veckan blev svag för portföljen även om den överträffade SIXRX. Enda anledningen till att den lyckades hålla sig positiv var med hjälp av valutaeffekten på 1,51 %.


Under veckan stängde jag positionen i guld vilket var den sista råvaran jag hade positionerat mig i. Jag kan konstatera att råvaror är inget för mig. Jag kan helt enkelt alldeles för lite om dem och råvaror i sig genererar ingen vinst. Svårigheten med råvaror är att du satsar på vad någon annan eventuellt skulle betala för råvaran om sex månader, råvaran i sig kommer inte att göra något för dig. Det är ett helt annat ”spel” att köpa en klump av någon och hoppas att någon annan betalar dig mer för den klumpen två år från nu än att köpa något som du förväntar dig att producera inkomst för dig över tid.

Jag fortsätter att öka i läkemedelssektorn med en nygammal position i Amgen (AMGN) och ökat innehav i Rhenman Healthcare Equity. Jag drar ner något i tekniksektorn samtidigt. Ett annat ”defensivt” innehav jag ökat i är LVMH som nu står för 3,54 % av portföljen. Jag ökade även i återvinningsföretaget Campine (CAMB) med tesen att någon måste ju återvinna vad som finns i alla batterier kopplat EV revolutionen.

I USA har det varit turbulent då räntenivåerna steg kraftigt under veckan. U.S. 10 Year Treasury (US10Y:U.S.) steg till 3,233 % vilket är årets högsta nivå. Veckan inledde positivt då man landade ett handelsavtal med Kanada, men marknaden pressades då säljtrycket på obligationsmarknaden pressade den tioåriga räntan norrut, faktiskt till nivåer vi inte sett sedan 2011.

Disclaimer

Inget ni läser här ska anses som något råd om investeringar utan är mer mina egna tankar och idéer. All investering är förenat med risk och investerat kapital kan helt eller delvis förloras. Läs på innan ni investerar. Happy Hunting!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar