lördag 13 oktober 2018

Weekly Roundup 41, 2018


Totalportföljen vecka 41
Eget kapital
1 429 918 SEK
Avkastning period
-6,61%
SIXRX period
-5,82%
Avkastning YTD
17,56%
SIXRX YTD
3,10%


Alfa
14,87%
Beta
0,83
Sharpekvot
1,72
Volatilitet på årsbasis
19,37%


Insatt kapital YTD
87 550 SEK
Utdelningar YTD
25 010 SEK
Valutaeffekt % period
-0,94%Weekly Roundup

Den 10:e september slog min portfölj rekord i den enskilt största nedgång på en börsdag under 2018. Dagen slutade på -4,06 % mot SIXRX -1,95 %. Tidigare ”rekord” 2018 låg på -3,39 %. Dow Jones dök 832 punkter, S&P 500 tappade 3,29 % och Nasdaq föll 4,08 %. 
Veckan som helhet var stökig och slutade på  -6,6 %. SIXRX slutade veckan på -5,8 %. Det blev inte heller någon valutamedvind att tala om med en valutaeffekt på -0,9%. Nominellt tappade portföljen 101 142 SEK. 

I den interna depåkampen leder depå Foreign fortsatt. Depå Degiro tappade fart mycket tack vare tapp över linjen men särskilt i Adyen som jag stängde. I depå Retirement var LVMH ett stort sänke som nu ackat ligger -10,7 % sedan köp.

I USA var veckan mycket volatil och VIX var åter på nivåer vi inte sett sedan februari. Nedgången under veckan leddes av tekniksektorn till följd av bl.a. högre räntenivåer, en hökaktig FED och fortsatta utspel mellan USA och Kina i handelskonflikten. Cykliska bolag pressades också under veckan då flera bolag i sektorn aviserade svagare resultat vilket fått många att tro att vi nu ser en avmattning för industrin.

Under veckan öppnade jag åter igen en position i Palo Alto Netwoks samt en ny bevakningsposition i FireEye. Fortsatt med en tanke på de senaste rubrikerna kring cybersäkerhet tror jag att behovet av IT-säkerhet är en prioritet för många företag. Palo Alto Networks anser att säkerhetsmarknaden är värd ca 100 miljarder USD år 2018 och förväntas växa vid en CAGR på cirka 9% under de närmaste fem åren. FireEye är specialiserat på omfattande intelligensbaserade IT-säkerhetslösningar som gör det möjligt för företag att förbereda sig, förhindra, reagera och avhjälpa cyberattacker. Fundamentalt ser inte FireEye så bra ut just nu, men jag ser det som en kompletterande krydda till Palo Alto Networks.

Jag fortsatte även att öka i läkemedelssektorn genom Johnson & Johnson och Amgen. Jag nämde tidigare att jag stängde positionen i Adyen, men fortsatte i samma genre genom att istället åter öppna en position i PayPal Holdings Inc.

Jag drog ner min position i Amazon till att motsvara 10,6 % av portföljen. Samtidigt har jag minskat något i Honeywell.


Händelser i portföljen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar